De aannemer, een veel gebruikte term in het bouwwereldje. Grote vraag bij veel mensen is waar gebruik ik nu een aannemer voor? Eigenlijk is het antwoord simpel. De aannemer is degene die bouwprojecten in zijn geheel uitvoert, zelfstandig of door onderaannemers in te zetten.

Het ontwerp
Voordat u een aannemer inschakelt voor uw bouwproject is het handig als er al een aantal zaken geregeld zijn. Een pluspunt voor de aannemer is bijvoorbeeld wanneer er al een gedetailleerde bouwtekening beschikbaar zijn (mogelijkerwijs uitgewerkt door een architect). In geval van verbouwing/renovatie van bestaande bouw is een bouwtekening van de huidige toestand van toegevoegde waarde.

Niet iedere opdrachtgever is in zo verre voorbereid dat de aannemer direct aan het werk kan met een uitgewerkt plan. Zo kan de aannemer bij een eerste aanvraag ook worden benaderd advies te geven over het geplande bouwproject. Voordeel hiervan is dat de aannemer meer betrokken is bij de voorbereiding en zodoende een betere basis heeft om het project uit te werken. Dit zelfde geldt voor een globaal ontwerp dat verder uitgewerkt dient te worden.

Wanneer u een aannemer inschakelt op het moment dat het gedetailleerde bouwontwerp nog niet is gerealiseerd, dan is dat geen probleem. Een aannemer heeft normaal gesproken de kennis en kunde in pacht dit zelfstandig uit te werken tot een gedetailleerd plan. In dergelijke gevallen zal het echter wel gaan om ‘simpele” bouwprojecten, zoals aan- of uitbouw. Bij grotere, gedetailleerde projecten zal er echter een architect moeten worden ingeschakeld.

Tip: Voordat u van start gaat met een verbouwing, zorg ervoor dat alle benodigde vergunningen geregeld zijn. Zo voorkomt u eventueel kosten, dus teleurstelling.

De opdracht
Aannemers krijgen veelal opdrachten op basis van (openbare) aanbestedingen, of wel de aannemer kan op basis van de eisen die een opdrachtgever stelt een aanbieding doen in de vorm van een offerte. Op bouwbedrijven.be werkt dat precies zo, u als opdrachtgever geeft aan waarvoor u een aannemer nodigt hebt en geeft daarbij de eisen en wensen aan. Op basis van die gegevens doen meerdere aannemers een aanbieding, waarna u één van de aannemers de klus gunt.

Afspraken vastleggen
Wanneer een aannemer wordt aangetrokken om een nieuwbouw, renovatie of verbouwingsproject voor u uit te voeren, is het belangrijk dat u alle gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt. Maak concrete afspraken over financiën, inzet van onderaannemers en bouwtijd. Zo voorkomt u dat bij eventuele problemen de verantwoordelijkheid bij de verkeerde (rechts)persoon komt te liggen. Over het algemeen is het zo dat de aannemer altijd verantwoordelijk is voor een juiste realisatie van het bouwproject.

Onderaannemers
Bij het planningsproces kan het voorkomen dat de aannemer aangeeft onderaannemers in te willen zetten. Dit is zeer gebruikelijk binnen de bouwwereld. De onderaannemer is dus niet in dienst bij de aannemer.

Bij grote bouwprojecten, geïnitieerd door bijvoorbeeld de overheid of de commerciële sector, zult u zien dat een aannemer vooral coördinerend optreedt en de bouw laat uitvoeren door onderaannemers. Bij kleinere particuliere projecten is het vaak toch de aannemer die de bouwwerkzaamheden zelf uitvoert met eventuele inzet van onderaannemers.

We werken op bouwbedrijven.be met erkende aannemers. Vanaf de start tot en met de oplevering zal de aannemer het bouwproject naar de gemaakte afspraken moeten realiseren. Mocht u onverhoopt toch meer zekerheid willen hebben, dan kunt u via de aannemer een bouwgarantie formulier aanvragen waarvan u gebruik kunt maken bij eventuele problemen met de aannemer.

Verandabouw vanderbouwhede

Een veranda wordt door Van der Bauwhede zelf gebouwd en geplaatst. Hierdoor zijn veranda’s op maat, in alle stijlen en tal van opties zoals, screens, verlichting, verwaring, lichstraten, … mogelijk.
Heeft u een specifieke vraag? Laat één van onze veranda adviseurs u helpen of kom eens langs in onze showroom!

nieuwe  Predallen

Al meer dan 100 jaar lang is de firma Van Thuyne een gevestigde waarde in de bouwindustrie. Een familiebedrijf in hart en nieren, maar vooral een flexibele partner in het produceren van allerlei soorten predallen, gewelven, prefab balken en kolommen.

Fien Barra en Tom Eeckhout namen de firma Van Thuyne over in 2013. Hun innovatieve insteek zorgde voor een frisse wind binnen het bedrijf, wat de bestaande producten sterk ten goede kwam. Door hun gemoderniseerde aanpak gecombineerd met de dagelijkse inspanningen van een hardwerkend en gemotiveerd team, zijn we in staat om een ongeëvenaarde kwaliteit en een vlekkeloze service te leveren.

Spytze

De Spytze palenrammers en Sloophamers zijn te koop in de webshop van Fimatec. Spytze is de absolute koploper qua kwaliteit en duurzaamheid.